Astăzi începe examenul de Bacalaureat

Astăzi începe examenul de Bacalaureat

În sesiunea iunie – iulie 2016 a examenului de Bacalaureat s-au înscris peste 137.000 de absolvenţi de liceu (la nivel naţional). Examenul începe astăzi, 13 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS), pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat din această sesiune s-au înscris 137.344 de absolvenţi de liceu. Dintre aceştia, 114.993 de candidaţi (71,23%) provin din promoţia curentă, iar 22.351 de candidaţi (28,77%) din seriile anterioare.

Astăzi, elevii vor susţine proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). „Testarea se va desfăşura pe durata a trei zile, în perioada 13-15 iunie, iar în intervalul 15-17 iunie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)”, se afirmă într-un comunicat al MENCS.

Săptămâna viitoare, între 21 şi 24 iunie, se va desfăşura evaluarea competenţelor digitale (proba D). Probele orale se încheie cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C), programată între 27 iunie şi 1 iulie.

Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba.

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat din această sesiune vor începe luni, 4 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română (proba E.a).

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile referitoare la susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probelor scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea, obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.