Atenție! ANAF vă vrea banii!

Atenție! ANAF vă vrea banii!

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași a emis Deciziile de Impunere din oficiu pentru anul 2013.

La începutul lunii septembrie 2017, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași a transmis către contribuabilii persoane juridice Deciziile de Impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă pentru perioada de raportare ianuarie – decembrie 2013.

Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor a fost efectuată în conformitate cu dispozițiile art. 107 din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și în baza Ordinului Președintelui A.N.A.F. 962 / 11.03.2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Având în vedere faptul că Deciziile de impunere din oficiu pentru anul 2013 au fost întocmite pe baza unei estimări, contribuabililor li se oferă posibilitatea ca, în termen de 60 de zile calendaristice de la data comunicării, să depună declarațiile fiscale cu sumele corecte.

În cazul în care contribuabilii depun declarațiile fiscale privind obligațiile care au format obiectul acestor decizii, decizia de impunere din oficiu se desființează la data depunerii declarației fiscale.

Listele cu Deciziile de Impunere din oficiu emise de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași au fost publicate, în vederea comunicării, conform prevederilor Legii nr. 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

http://www.anaf.ro — Structura ANAF — DGRFP IASI — Info DGRFP — Licitatii și anunțuri-Anunțuri — Anunțuri acte administrative și fiscale.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.