Bacalaureatul de toamnă: Subiectele pentru proba scrisă la Limba și literatura română

Bacalaureatul de toamnă: Subiectele pentru proba scrisă la Limba și literatura română

Absolvenții de liceu de la profilul real care au susținut, luni, proba scrisă la Limba și literatura română au avut de scris un eseu în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu, dar și de redactat un text argumentativ despre importanța toleranței în relația de prietenie.

Absolvenții de la profilul uman au avut de scris un eseu în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text narativ aparținând lui George Călinescu sau lui Mihail Sadoveanu, dar și de redactat un text argumentativ despre necesitatea cunoașterii unor limbi străine în dezvoltarea personală.

La proba scrisă la Limba și literatura română, profilul real, elevii au avut primit un fragment din poezia „Elegie” de Ion Pillat, având de răspuns la nouă întrebări referitoare la elemente ale textului, precum rolul cratimei, elemente care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic, precizarea a două motive literare, prezentarea semnificației a două figuri de stil sau ilustrarea a două trăsături ale genului liric.

La al doilea subiect, candidații au avut de redactat un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanța toleranței în relația de prietenie.

La al treilea subiect, elevii au avut de scris un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.

La proba scrisă la Limba și literatura română, profilul uman, elevii au primit, la primul subiect, un fragment din poezia „Miraj” a lui Alexandru Philippide, la subiectul al doilea un eseu argumentativ despre necesitatea cunoașterii unor limbi străine în dezvoltarea personală, iar la subiectul al treilea au avut de scris un eseu în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text narativ aparținând lui George Călinescu sau lui Mihail Sadoveanu.

Potrivit Ministerului Educației, pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat s-au înscris 39.435 de absolvenți de liceu. Dintre aceștia, 24.690 sunt din promoția curentă, iar 14.745 din seriile anterioare. În funcție de forma de învățământ absolvită, cei 39.435 de elevi înscriși sunt distribuiți astfel: 37.138 – zi, 1.036 – seral și 1.261 – frecvență redusă.

Marți va avea loc proba la Limba și literatura maternă, iar miercuri se va desfășura proba obligatorie a profilului. Probele scrise se încheie joi, 24 august, cu proba la alegere a profilului și specializării.

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română începe vineri, 25 august, și continuă luni, 28 august, când este programată și proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

Evaluarea competențelor digitale se va derula în zilele de 29 și 30 august, urmând ca evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională să se desfășoare în 30 și 31 august.

Afișarea rezultatelor finale este programată pentru 6 septembrie.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.