Bârladul vrea să scape de hârburile abandonate aiurea

Bârladul vrea să scape de hârburile abandonate aiurea

Bârlădenii care și-au abandonat mașinile vechi vor plăti amenzi sau vor rămâne fără ele.

Aceste prevederi fac parte din regulamentul privind activitatea de identificare, ridicare, transport, depozitare și valorificare a vehiculelor abandonate pe domeniul public, regulament ce va fi supus votului consilierilor locali în ședința de luni, 25 septembrie.

Conform noului regulament, sesizările scrise și cele verbale în legătură cu prezența vehiculelor abandonate se fac la Primărie, iar sesizările telefonice, la Poliția Locală.

În cazul în care proprietarul este identificat, agentul constatator va trimite acestuia o invitație de prezentare la Poliția Locală, pentru clarificarea situației vehiculului, iar ulterior serviciul de specialitate din cadrul Primăriei va emite dispoziția pentru ridicarea, transportarea și depozitarea vehiculului.

De punerea în aplicare a dispoziției primarului se va ocupa Direcția Administrației Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor.

În cazul vehiculelor abandonate, proprietarul va fi somat prin scrisoare recomandată ca în termen de 5 zile de la primire să își ridice vehiculul aflat pe teren public sau privat al municipiului Bârlad, iar dacă nu răspunde vehiculul va fi declarat abandonat. După expirarea unui termen de 10 zile de la data trimiterii somației, vehiculul trece de drept în proprietatea Bârladului, prin dispoziția primarului. Decizia poate fi atacată în termen de 5 zile, la instanța de contencios administrativ. Vehiculul se restituie, după caz, dacă proprietarul declară în scris, pe propria răspundere, că nu își va mai abandona vehiculul, și după ce va achita o amendă de 2.000 lei.

În situația în care deținătorul legal sau proprietarul vehiculului se prezintă la Primărie și revendică vehiculul, acesta îi va fi restituit în condițiile menționate. În situația în care vehiculul nu este revendicat în 30 de zile de la data primii anunțului, vehiculul va fi valorificat în condițiile legii: prin vânzare la licitație, prin vânzare directă sau alte modalități prevăzute de lege.

Refuzul proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației este sancționat cu amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei. În cazul în care abandonarea vehiculului se repetă în altă locație, fie pe proprietate publică sau privată a municipiului Bârlad, amenda este între 1.500 și 2.000 lei. Polițiștii locali sunt cei care constată contravenția și aplică amenzile.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.