Calendarul alegerilor locale din 5 iunie 2016

Calendarul alegerilor locale din 5 iunie 2016

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a stabilit calendarul pentru alegerile locale din iunie. Biroul Electoral Central va fi constituit pe data de 28 martie.

Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale este următorul:

– 28 martie: constituirea Biroului Electoral Central;

– 28 martie – 6 aprilie: comunicarea către BEC a denumirilor şi semnelor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

– 11 – 26 aprilie: depunerea candidaturilor;

– 4 mai: rămânerea definitivă a candidaturilor;

– 6 mai: aducerea la cunoştinţă publică a numărului circumscripţiilor electorale, a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi sediilor acestora;

– 6 mai – 4 iunie: campania electorală;

– 26 mai: tipărirea buletinelor de vot;

– 5 iunie (în intervalul 7,00 – 21,00): ziua votării;

– 6 iunie (ora 21,00): numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale, întocmirea dosarelor cu rezultatele votării.

Principalele noutăţi legislative privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale sunt: implementarea sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), respectiv prezenţa în fiecare secţie de votare a unui operator de calculator.

O altă noutate o reprezintă desemnarea prin tragere la sorţi computerizată a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, din rândul membrilor Corpului experţilor electorali. Dreptul cetăţenilor Uniunii Europene cu domiciliul în România de a fi aleşi în funcţia de primar, consilier local sau consilier judeţean reprezintă de asemenea o noutate legislativă.

Alte elemente legislative recente sunt: alegerea preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi a viceprimarilor prin vot indirect, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale, dar şi rambursarea către competitorii electorali a cheltuielilor privind campania electorală de la bugetul de stat, prin intermediul AEP.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.