Casa Județeană de Sănătate Iași anunță modificarea procedurii de evaluare a furnizorilor

Casa Județeană de Sănătate Iași anunță modificarea procedurii de evaluare a furnizorilor

Începând cu data de 01.07.2017, procedura de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, dispozitive medicale, medicamente și materiale sanitare, derulată în baza Ordinului MS – CNAS nr. 106/32/2015, se modifică după cum urmează:

Dcumentația de evaluare constituită conform opis-ului afișat pe site–ul CAS Iași se va depune la consilierul de contractare, pe fiecare domeniu de asistență medicală, respectiv:

-asistență medicală primară –  Tatiana Băltianu, tel. 0232/218630 – int. 219

-asistență medicală ambulatorie de specialitate – clinic, paraclinic (laborator – radiologie și imagistică medicală, ecografii în ambulatoriul clinic), recuperare și reabilitare medicală – Anca Lișman – tel. 0232/218630 –  int. 220

-asistență medicală în ambulatoriul de medicină dentară, radiologie dentară – Aurelia Munteanu –  tel. 0232/218630 – int. 225

-asistență medicală spitalicească în unități sanitare cu paturi –  Anca Zidărița – tel. 0232/218630 – int. 166

-furnizori de medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu – Viorica Atanasof, Adina Mirela Voloșincu – tel. 0232/218630 – int. 106

-furnizori de îngrijiri la domiciliu, furnizori de dispozitive medicale, centre de permanență – Iulia Mihai – tel. 0232/218630 – int. 173;

Depunerea documentației de evaluare de către furnizori se va face cu minim 30 zile înainte de expirarea valabilității deciziei de evaluare, în cadrul programului de lucru al CAS Iași;

Consilierul de contractare verifică și înregistrează documentația de evaluare, urmând să o transmită secretarului comisiei de evaluare DSP-CAS;

comisia de evaluare DSP-CAS se întrunește de 2 ori pe săptămână, în zilele de marți și joi, în vederea analizei documentației și finalizării procesului de Evaluare, conform metodologiei-cadru prevăzută în Anexa 4 la Ordinului MS-CNAS nr. 106/32/2015;

Deciziile de evaluare se vor ridica de la consilierul de contractare în maxim 30 de zile de la depunerea documentației complete.

Furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale, medicamente și materiale sanitare au obligația actualizării documentelor care au stat la baza evaluării/contractării pe tot parcursul derulării contractului. Documentele actualizate se depun la consilierul de contractare conform procedurii menționate anterior.

În situația nerespectării procedurilor legale, contractele de furnizare a serviciilor medicale, dispozitivelor medicale, medicamentelor și materialelor sanitare se vor suspenda odată cu termenul de expirare a deciziilor de evaluare sau a oricărui document ieșit din perioada de valabilitate.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.