IRO Iași scoate la concurs patru posturi

IRO Iași scoate la concurs patru posturi

Institutul Regional de Oncologie Iaşi scoate la concurs patru posturi de medic specialist.

Un post este disponibil pe specialitatea anestezie terapie intensivă (ATI), două posturi la specialitatea oncologie medicală şi unul la medicină fizică şi reabilitare.

Înscrierile se fac la sediul IRO, până pe data de 27 august, pe baza unei taxe în valoare de 150 de lei.

Cei care vor să ocupe unul dintre locuri disponibile trebuie să depună un dosar de concurs care să cuprindă următoarele: o cerere în care este menţionat postul pentru care se candidează, o copie de pe diploma de medic şi adeverinţă sau certificatul de confirmare în gradul profesional, o copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale vizat anul acesta, dovada că aspirantul nu a fost sancţionat până în prezent, cazierul judiciar, certificat medical care să ateste starea de sănătate, acte care să dovedească încadrarea în punctajul necesar, actul de indentitate şi chitanţa de plată a taxei de concurs.

Cei care doresc să devină medici specialişti pe specializarea ATI vor trebui să treacă de o probă scrisă şi două probe clinice, cei de la specialitatea oncologie medicală o probă scrisă, una clinică şi una practică, iar cei de la medicină fizică şi reabilitare proba scrisă, două probe clinice şi una practică.

Concursul se va organiza în termen de cel mult trei luni de la depunerea dosarelor.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.