O mare firmă din Iași își vinde terenurile

O mare firmă din Iași își vinde terenurile

Consiliul de Administrație al S.C. Iasi Conf S.A. Iași, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr.26, jud. Iași, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 11.09.2017, ora 14.30, la sediul social al societății, (etajul 1, fosta Secție 4).

„Ca urmare a lipsei de personal direct productiv din ultimii ani precum și a politicii sociale referitoare la obligativitatea garantării salariului minim indiferent de realizări, efectele fiind acelea de creștere a pierderii societății în condițiile existenței unui volum mare de comenzi-situație care a condus la creșterea datoriilor către stat și furnizori și la lipsa de lichidități, în ideea de a se evita o situație juridică dezastruoasă pentru acționarii Iasi Conf S.A., se convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor”, se scrie în anunțul de convocare.

Pe ordinea de zi se numără, printre altele, aprobarea vânzării următoarelor active ale societății:

– suprafața de teren de 18.290 m.p.- nr. Cadastral 4225/2 înscrisă în Cartea Funciară nr. 147334 a Municipiului Iași cu construcțiile aferente:4225/2-C1 3.585 m.p., 4225/2-C2 394 m.p., 4225/2-C3 267 m.p., 4225/2-C4 2.884 m.p., 4225/2-C5 33 m.p., 4225/2-C6 1.085 m.p., 4225/2-C7 118 m.p., 4225/2 -C10 130 m.p., 4224/2-C11 145 m.p., 4225/2- C12 17 m.p., 4225/2- C13 241 m.p.

– suprafața de teren de 345 m.p. – nr. Cadastral 128771 din Cartea Funciară nr. 128771 a Municipiului Iași cu construcția aferentă Magazin C8- nr. Cadastral 128771-C1, la un preț cel puțin egal cu prețul din Raportul de evaluare efectuat de un expert autorizat în condițiile legii.

La punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este trecută „Aprobarea dizolvării societății, în conformitate cu prevederile art.227, alin.1, lit.D din Legea 31/1990, a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, urmată de lichidarea societății, ca o consecință a diminuării activului net…”

În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul în data de 11.09.2017, Adunarea Generală Extraordinară este reconvocată în data de 12.09.2017, ora 14.30 la sediul social al societății, cu aceeași ordine de zi.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.