Primăria Slănic Moldova dă în folosință 32 de locuințe ANL. Condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi

Primăria Slănic Moldova dă în folosință 32 de locuințe ANL. Condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi

Persoanele interesate să beneficieze de o locuinţă ANL în Slănic Moldova pot depune solicitările până pe 28 februarie 2020, la sediul Primăriei.

Acte necesare pentru repartizarea locuințelor ANL:

 1. Cerere tip – Registratură Primărie;
 2. Copie după certificatul de naștere al solicitantului și membrilor de familie și / sau altor persoane aflate în întreținere;
 3. Copie după actul de identitate al solicitantului și membrilor de familie și/sau altor persoane aflate în întreținere;
 4. Copie după certificatele de căsătorie;
 5. Sentința de divorț definitivă si irevocabilă (dacă este cazul);
 6. Documente din care să rezulte luarea în întreținere a altor persoane (dacă este cazul);
 7. Declarație notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuință și membrii familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și / sau nu sunt beneficiarii unei alte locuințe cu chirie proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care-și desfășoară activitatea în orașul Slănic Moldova;
 8. Contract de închiriere încheiat în fața notarului public și înregistrat la Administrația Locală a Finanțelor Publice – în cazul în care solicitantul este chiriaș în spațiul din fondul locativ-privat (se va menționa în mod expres suprafața locuibilă). Nu se aprobă contract comodat;
 9. Documente din care să rezulte suprafața locuibilă detinuță ( cu chirie / tolerat în spațiu) m.p. / locatar sau membru al familiei solicitantului (contract de vânzare-cumpărare; schița locuinței; extras C.F; adeverința de impunere);
 10. Documente din care să rezulte dacă solicitantul, un alt membru al familiei și / sau aflat în întreținere suferă de o boală care necesită potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus certificată medical, dacă este cazul (anexa nr. 2 din OUG nr. 40/1999, semnat de medicul de specialitate și de conducătorul instituției medicale);
 11. Adeverința de la locul de muncă al titularului de cerere însoțită de o copie după contractul de muncă (titularizarea pe post în cadrul celor din învățământ, ordinul de repartiție pentru residenți sau stagiari) sau copie după carnetul de muncă – copiile vor fi certificate pentru autenticitate de către unitatea emitentă a adeverinței;
 12. Documente din care să rezulte nivelul studiilor și / sau pregătirea profesională a titularului de cerere ( diploma, certificat, atestat, foaie matricolă etc);
 13. Alte documente sau înscrisuri pe care le considera necesare în sprijinul aplicării prevederilor criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererii.

După verificarea documentelor de la dosar și vizarea copiilor pentru conformitate cu originalul, actele în original se înapoiaza titularului de dosar.

Nu pot fi înscriși în ,,Lista de proprietăți” solicitanții de locuințe care:

– Au împlinit vârsta de 35 de ani înainte de depunerea cererii;

– Nu au locul de muncă pe raza Unității Administrativ Teritoriale Slănic Moldova.

Nu pot beneficia de locuințe în condițiile prezentului Regulament, familiile sau persoanele singure care se regăsesc în una din următoarele situații:

– Au deținut în proprietate sau au înstrăinat o locuință proprietate personală în orașul Slănic Moldova;

– Au deținut în proprietate sau în coproprietate o locuință în orașul Slănic Moldova pe care au pierdut-o sub o forma sau alta, din culpa lor contractuală, după 1 ianuarie 1990;

– Au beneficiat de spijinul statului în obtinerea de credite, subventii sau alte facilitati pentru realizarea de locuinte sau alte investiții imobiliare;

– Au detinut în calitate de chirtiași o locuință si le-a încetat aceasta calitate din culpa lor contractuală, ori au cauzat stricăciuni înseminate locuinței, făcând-o inutilizabilă;

– Dețin, în calitate de chiriași o locuință proprietate a orașului, administrată de Consiliul Local Slănic Moldova.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.