Specializarea „Poliţie locală”, la Universitatea Suceava

Specializarea „Poliţie locală”, la Universitatea Suceava

Cei interesați să devină polițiști locali cu facultate pot din această toamnă să urmeze programul de studii „Poliţie locală”, din cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava (USV).

La sesiunea de admitere din această toamnă a USV sunt scoase la concurs 50 de locuri, dintre care 15 bugetate şi 35 cu taxă.

„Absolvenții programului de studii Poliție Locală vor avea multiple posibilități de afirmare profesională și pot beneficia de o salarizare motivantă. Aceștia vor activa în baza Legii nr. 155/2010, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii: ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor; circulația pe drumurile publice; disciplina în construcții și afișajul stradal; protecția mediului; activitatea comercială șievidența persoanelor”, arată reprezentanții USV.

Potrivit metodologiei de admitere a facultăţii, programul are o durată de trei ani de zile, iar media de admitere va fi reprezentată de media examenului de bacalaureat în proporţie de 60% şi nota la proba scrisă de Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat în proporţie de 40%. Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive (un interviu), probă finalizată cu Admis/ Respins.

Candidaţii care se înscriu la concursul organizat pentru programul de studii „Poliţie locală” sunt obligaţi să prezinte şi adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu menţiunea „Clinic sănătos”.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.