Un spital județean caută 14 medici

Un spital județean caută 14 medici

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a scos la concurs 14 posturi de medici, pe mai multe specializări.

Înscrierea la concurs se face la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția anunțului (a apărut pe 15 iulie 2017). Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile la publicarea în revista de specialitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Posturile scoase la concurs:

– un post de medic în specialitatea Psihiatrie, a Secției de Psihiatrie;

– un post de medic în specialitatea de Medicină internă, la Secția de Medicină internă;

– un post de medic în specialitatea de Neurologie, la Secția de Neurologie;

– un post de medic în specialitatea de Medicină de urgență, la UPU-SMURD;

– un post de medic în specialitatea Cardiologie, la Secția Cardiologie;

– un post de medic în specialitatea Epidemiologie, la compartimentul Prevenire și Control al infecțiilor nosocomiale;

– un post de medic în specialitatea Medicină sportivă, la Cabinetul de Medicina sportivă;

– un post de medic în specialitatea Neurochirurgie, la Compartimentul Neurochirurgie;

– două posturi de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică;

– două posturi de medic în specialitatea ATI, Secția ATI;

– două posturi de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și bolimetabolice;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; copie de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional; copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; dovada/înscrisul din care să rezulte că nu a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările ulterioare; acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; cazier judiciar; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pe postul pentru care candidează; chitanță de plată a taxei de concurs; copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.